Wednesday, December 25, 2013

Tổng kết danh sách các GIA LONG quyết tâm bảo vệ chính danh Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh GIA LONG
Tổng kết danh sách
các Gia Long quyết tâm bảo vệ chính danh cho
 Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh GIA LONG

(theo thơ kêu gọi ngày 16.11.2013)
Số năm ghi sau chữ GL là niên khoá ra trường 


001. GL64  Lê Ngọc Tuý Vân, F

002. GL67  Hoàng Lan Chi, USA   

003. GL75  Thanh Nguyễn, AUS  

004. GL67  Nguyễn Nhật Minh

005. GL70  TT Kim Anh, USA

006. GL73  Nguyễn Thị Bạch Liên, USA

007. GL74  Phạm Thị Thu Hà   

008. GL76  Hoàng Thị Cẩm Phương  

009. GL69  Phạm Vân Anh  

010. GL75  Trần Thị Kim Anh, AUS

011. GL57   Cao Thị Hoàng Nga 

012. GL62   Huỳnh Thị Minh Nguyệt, USA

013. GL73   Lê Ngọc Tuý Hương, GER

014. GL69   Hồ Thị Thủy Tiên

015. GL76   Từ Lê Dung

016. GL70   Nguyễn Thuý Khanh

017. GL70   Nhan Cẩm Hồng

018. GL70   Bùi Thanh Châu

019. GL70   Bùi Nguyệt Cảnh

020. GL61   Trần Thị Nghĩa

021. GL59   Nguyễn Thị Anh

023. GL69   Phụng Huỳnh 

024. GL73   Huỳnh Bích Phước, USA

025. GL68   Nguyễn Hồng Phương

026. GL67   Đặng Thị Hà

027. GL70   Nguyễn Thị Kim Chi

028. GL70   Hứa Thị Huệ

029. GL68   Nguyễn Thu Thuỷ

030. GL63   Nguyễn Thị Huyền Khuê CAN

031. GL59   Nguyễn Thị Anh

032. GL71   Quế Hương

033. GL70   Bùi Thị Tâm

034. GL59   Hoàng T. Loan

035. GL73   Nguyễn Trần Ngọc Long

036. GL75   Võ Kim Vân

037. GL75   Hồng Ánh

038. GL65   Trần Thuý Điệp

039. GL66   Hồng Mai

040. GL71   Ngọc Minh

041. GL59   Lưu Ly

042. GL68   Yến Đặng

043. GL72   Mỹ Dung Huỳnh

044. GL72   Nguyễn Thuỳ Hạnh

045. GL71   Ngọc Anh Trương

046. GL66   Lý Thị Cẩm

047. GL70   Lưu Thị Thu Hương

048. GL67   Lê Thị Sâm

049. GL71   Bạch Tuyết, F

050. GL75   Nguyễn Thị Ngọc Liên, USA

051. GL55   Huỳnh Thanh Loan

052. GL59   Huỳnh Thanh Phượng

053. GL61   Phan Thị Ngô

054. GL66   Trần Thị Nữ

055. GL65   Ngọc Cẩm

056. GL71   Nguyễn Xuân Hương

057. GL67   Trần thanh Vân

058. GL70   Hứa Thị Thơm

059. GL70   Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

060. GL70   Nguyễn Thị Hà

061. GL64   Bùi Thị Hồng Cẩm

062. GL66   Diệp Thị Phụng, CH (Switzerland)

063. GL68   Nguyễn Thị Nguyệt, CH

064. GL73   Hoàng Thị Kim Dung, USA

065. GL73   Cung Ngọc Lang,USA

066. GL72   Trần Ngọc Bích, USA

067. GL75   Trần Thuỳ Liên, USA

068. GL65   Võ Thị Kim Anh, AUS.

069. GL70   Nguyễn Thị Ngọc

070. GL72   Hạnh Đào

071. GL72   Hồng Yến

072. GL71   Hồ Ngọc Minh

073. GL71   Phan Ngọc Vinh

074. GL60   Lê Thị Thành

075. GL66   Lương Thanh Vân

076. GL63   Bùi Thị Hạnh

077. GL61   Nguyễn Thị Ngọc Oanh

078. GL73   Lê Thị Kim Lang, USA

079. GL73   Nguyễn Thị Kim Vân, AUS.

080. GL67   Nguyễn Thị Ngọc Quyên, CAN

081. GL62   Châu Ngọc Diễm

082. GL62   Phạm Thị Nguyệt, USA

083. GL57   Lê Mỹ Sương, USA

084. GL64   Nguyễn thị Hồng Nhung, CAN

085. GL68   Lê Thị Nhả

086. GL75   Trần Thuý Phương, USA

087. GL75   Nguyễn Thị Ngọc Hương

088. GL60   Nguyễn Thị Hồng Điểm

089. GL53   Nguyễn Thị Phượng

090. GL59   Nguyễn Thị Minh

091. GL62   Nguyễn Thị Thương, CAN

092. GL65   Nguyễn Thị Ngọc Lan, CAN

093. GL70   Bùi Thị Bích Mai, USA

094. GL65   Nguyễn Hồng Sen, F

095. GL65   Nguyễn Thị Lệ Bảo, F

096. GL65   Lê Thuỵ Kha, GB

097. GL70   Nga Phạm, F

098. GL74   Thuý Liễu Trương, GER

099. GL67   Nguyễn Thị Phụng, AUS

100. GL72   Phạm Bùi Hà

101. GL69   Bùi Thanh Thuỷ

102. GL66   Đỗ Vân Phương

103. GL74   Ngọc Trang

104. GL74   Lê Thị Thuỷ

105. GL70   Phương Đông Dương

106. GL72   Triệu Kim Dung

107. GL62   Nguyễn Bạch Cúc

108. GL71   Phan Lệ Hà

109. GL71   Hoàng Thanh Vân

110. GL62   Hoàng Thị Loan

111. GL62   Nguyễn Thị Lan

112. GL62   Phạm Thị Oanh

113. GL62   Vũ Thị Thu

114. GL62   Nguyễn Kiều Lệ

115. GL62   Đỗ Thị Tố Minh

116. GL62   Nguyễn Thị Thuận

117. GL62   Xuân Mai

118. GL62   Đỗ Thị Thảo

119. GL71   Nguyễn Thị Thu Thủy, CAN

120. GL68   Phan Thị Diên Hồng, USA

121. GL69   Nguyễn Hoàng Oanh

122. GL58   Phạm Kim Nga

123. GL62   Phạm Kim Vân

124. GL55   Huỳnh Cẩm Vân, CAN

125. GL60   Nguyễn Thị Hoàng Tâm, USA

126. Toàn thể Hội AHCNSGLTiểu Bang Arizona miền Tây Nam USA

127. GL62   Minh Thảo

128.  GL67   Trần Thị Ngọc Thanh

129.  GL65   Phạm Thị Hạnh

130.  GL65   Đỗ Phương Hiền


(Xin tạ lỗi cho mọi sai sót nếu có và xin vui lòng thông báo cho LNTH  zathpd@aol.com)