Wednesday, December 25, 2013

PPS LNTH: GIÒNG CUỒNG LƯU . Việt Dzũng,Nguyệt Ánh

Tinh thần tranh đấu chống cộng sản và bảo vệ Nhân Quyền tại Việt Nam của
Ca/Nhạc sĩ Việt Dzũng bất khuất.

Kính mời nghe lại giọng hát của anh để tưởng niệm và cầu nguyện cho anh.
Trân trọng,
LNTH