Thursday, December 26, 2013

Tưởng niệm Ca / Nhạc Sĩ VIỆT DZŨNG

23.12.2013, các Ki Tô Hữu nơi nơi đang chuẩn bị chào mừng đêm thánh vô cùng.
Cơn bão Dirk đang tung hoành tại miền Tây Châu Âu làm cho bầu trời những ngày cuối năm thật ảm đạm, như lòng người quốc gia trước sự ra đi của Ca & Nhạc sỹ Việt Dzũng.
Anh Việt Dzũng là một hình ảnh thân thuộc của Đại Gia Đình Gia Long. Là thứ nam của Giáo Sư Nguyễn Thị Nhung và bào huynh của Gia Long 73 Lê Nguyễn Ngọc Huyền Nhung, anh thường xuất hiện yễm trợ trên sân khấu của các Đại Hội Gia Long Thế Giới.
Chúa đã gọi anh về, anh đã rời bỏ chúng tôi, nhưng tinh thần, sự nghiệp tranh đấu chống cộng sản và ý chí lập trường quốc gia vững chắc của anh ở mãi trong chúng tôi, những người đã, đang và sẽ luôn luôn kính quý, thương nhớ anh và tiếp tục con đường anh đã đi. Trong tinh thần đó, chúng tôi, những người Việt Nam Quốc Gia nói chung và các Gia Long Quốc Gia nói riêng sẽ luôn giương cao ngọn cờ Quốc Gia VNCH, chống lại mọi âm mưu gian trá của cộng sản trong mọi hình thức nhằm làm lũng đoạn hàng ngũ người việt Quốc Gia tại hải ngoại, trong đó đương nhiên có việc bảo vệ chính danh của Hội Ái hữu Cựu Nữ Sinh GIA LONG. 
Đại Gia Đình Gia Long chân thành chia sẽ sự đau đớn và nỗi buồn sâu đậm vì tử biệt người thân  với Giáo Sư Nguyễn Thị Nhung và bạn Huyền Nhung. Xin hiệp thông cầu nguyện cho hương hồn anh Nguyễn Ngọc Hùng Dũng tức Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng về an vui nơi cõi vĩnh hằng.

Lê Ngọc Tuý Hương
Gia Long 73