Sunday, November 17, 2013

Thư kêu gọi


Thư Kêu Gọi
v/v:  Xét tư cách thành viên chính thức của nhóm 75-82 trong nước
Đề phòng âm mưu của CSVN 

Xin quý chị em phổ biến mail này và  xin ghi danh bằng cách:
Reply mail add địa chỉ mail Tuý Hương zathpd@aol.com ở copy, nếu chị/ em là người được fw, để Tuý Hương tổng kết hàng ngày.
Chị em nào không có mail, thì gọi điện thoại nhờ bạn bè ghi tên. Nhớ ghi tên thật và năm ra trường.
Sau một tháng kể từ ngày 16 tháng 11, 2013, Tuý Hương sẽ tổng kết. Thư sẽ được đăng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và lưu trữ tại vài blogs của nữ sinh GL
Sự bảo vệ Gia Long đang nằm trong tay quý chị em.
Xét rằng:
1.     Gia Long là một trong những ngôi trường nữ danh tiếng của Việt Nam Cộng Hòa và đã bị cs đổi tên sau tháng 4/1975.
2.     Nhằm mục đích kết nối các nữ sinh Gia Long (GL)  khắp nơi quy tụ trong một hội để tưởng nhớ và cũng để nhắc nhở con cháu về một giai đoạn đẹp, một thời kỳ tươi sáng của lịch sử, các hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long (HAHCNS GL) đã được thành lập khắp nơi. Kể từ năm 2003, Đại Hội Gia Long  Thế Giới (ĐH GLTG) chính thức ra mắt và đến nay đã trải qua 6 kỳ.
3.     Các kỳ đại hội thế giới 1,2,3,4,5 thành công tốt đẹp nhờ sự điều hành của các nữ sinh Gia Long yêu trường, kính thầy, mến bạn. Lý tưởng quốc gia và lằn ranh quốc cộng cũng đã được giương cao.
4.     ĐH GLTG kỳ 6 tại Úc Châu trong  Ban Tổ Chức có sự hiện diện của Bích Ngân (73-80) trong Ban Tổ Chức đã xảy ra những trục trặc sau đây:
·        Đòi để tên Bích Ngân trên cờ luân lưu, gây tranh cãi trong nội bộ.
·        Để nhóm 75-82 tham gia văn nghệ, kết quả chị Hội Trưởng phải đích thân dẹp bỏ trong Ngày Tiền Đại Hội.
·        MC Tuyết Lê (Úc) và Lý Kim Hà (em ruột Lý Quý Chung, Virginia) để một nữ sinh không biết nguồn gốc với y phục không thể chấp nhận được lên sân khấu GL.
·        Chương trình văn nghệ bị MC cắt bỏ những tiết mục có nội dung nêu cao tinh thần Quốc Gia của toàn thể nữ sinh Gia Long. (Triệu con tim bị cắt; Đáp Lời Sông Núi bị trục trặc kỹ thuật âm thanh!)
·        Sau đó, đã có “tai tiếng hậu ĐH ” xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thành công của đại hội.
5.     GS Trịnh Văn Long, sau 8 năm ở hải ngoại, hiện đang về VN sinh sống, vừa phổ biến rộng rãi một lá thư, nội dung kêu gọi Gia Long hải ngoại chấp thuận  nhóm 75-82 là thành viên chính thức. GS Trịnh Văn Long cũng cho biết chị GL Kim Dung ( cựu Hội Trưởng Hội AHCNSGL miền đông bắc HK) bày tỏ rằng sẽ tranh đấu hết mình để nhóm (75-82) nêu trên được dự ĐHGLTG kỳ 7 ở Đông Hoa Kỳ với tư cách hội viên chính thức. Cũng theo GS Long, chị GL Kim Dung hiện nay về VN thường xuyên.
Nhận định rằng:
1.     Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long hải ngoại là nơi chị em nữ sinh gặp gỡ vui vầy. Mọi sinh hoạt của hội nằm trong tôn chỉ mục đích của một hội ái hữu gồm những người quốc gia, yêu chuộng tự do-công bằng-nhân ái.
2.     Gia Long sau 1975 chỉ có 6 niên khoá đã từng học chương trình giáo dục của VNCH là  các khoá ra trường vào các năm 76, 77, 78, 79, 80 và 81. Chỉ những khoá này được coi là có liên hệ Gia Long. Tất cả những nữ sinh nào của sáu khoá trên, yêu mến GL và muốn gia nhập, thì phải coi mình là người GL, quên cái đuôi NTMK, tuân thủ mọi luật lệ quy tắc của hội và nhất là chấp nhận cờ vàng là cờ quốc gia, lý tưởng tự do dân chủ là của người Gia Long, không chấp nhận cộng sản và mọi hình thức thoả hiệp với cs.
3.     Do đó, nếu chấp nhận nhóm 75-82 trong nước là thành viên chính thức của đại gia đình Hội Ái Hữu cựu nữ sinh GL  theo gợi ý của GS Trịnh Văn Long và GL Kim Dung thì những điều sau đây có thể xảy ra:
·        Đại gia đình Hội Ái Hữu cựu nữ sinh Gia Long hải ngoại sẽ đổi tên thành Hội Ái Hữu GL-NTMK.  Có thể sẽ đưa tới chuyện nam sinh MK tham gia vào hội ái hữu này.
·        Lý tưởng và lập trường Quốc Gia của đại gia đình Ái Hữu cựu nữ sinh Gia Long sẽ bị xoá mờ. Các lề lối sinh hoạt của đại gia đình ái hữu Gia Long hải ngoại sẽ bị thay đổi và bị chi phối theo đường hướng và lề luật của cs.
·        Các màn văn nghệ của một Gia Long nề nếp, đoan trang, đức hạnh, có thể sẽ bị thay thế bằng những màn vũ lố lăng, những tiết mục mù mờ gián tiếp ca ngợi chế độ cs.
·        Cờ hiệu đoàn Gia Long có cơ nguy sẽ luân lưu về tay hội GL-MK và Đại Hội GLTG có thể sẽ bị đề nghị tổ chức tại  Việt Nam cộng sản, tức là  chúng ta chấp nhận sinh hoạt trong bàn tay của cộng sản, chào lá cờ máu.
Vì thế  xin kêu gọi:
1.Trân trọng đề nghị các Hội Ái Hữu GL nói chung, Hội AHGL miền đông HK nói riêng (là hội AHGL sẽ tổ chức Đại Hội TG kỳ 7 tại DC) không chấp thuận cho nhóm 75-82 trong nước được là thành viên chính thức của Hội GL Hải ngoại.
Các  nữ sinh MK kể từ niên khoá 75-82 chỉ  tham gia ĐH GLTG với tư cách thân hữu của đại gia đình GL hải ngoại.
2.Không chấp nhận bất cứ màn văn nghệ nào của nhóm trong nước để bảo đảm sự thành công cho các kỳ đại hội thế giới.
3.Chọn  lọc nhân sự tổ chức đại hội thế giới hết sức cẩn thận để tránh đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng uy tín, thanh danh Hội Gia Long chúng ta và để đề phòng âm mưu biến hội Ái Hưũ GL thành Ái Hưũ GL-MK .
Xin các Gia Long vui lòng phổ biến rộng rãi lá thư kêu gọi này và tham gia ký tên ủng hộ.
Đức Quốc ngày 16.11.2013
Lê Ngọc Tuý Hương (GL 66- 73)