Monday, February 3, 2014

Mồng 5 Tết: Hoàng Đế Quang Trung và chiến thắng Đống Đa Xuân Kỷ Dậu 1789


Kính/ Thân mời xem hay xem lại một đoạn Hùng Sử Việt : "Chiến thắng Đống Đa Xuân Kỷ Dậu 1789 ": Hoàng Đế Quang Trung Nguyễn Huệ đã thần tốc chiến thắng giặc Tàu xâm lăng vào ngày mồng 5 Tết.


 "Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ"
(đánh cho lịch sử muôn đời biết rằng nước Nam anh hùng này là đất có chủ)

trích dụ xuất binh của Quang Trung Hoàng Đế.

Theo sử sách , Hoàng Đế Quang Trung cho quân lính ăn tết trước rồi mới bất ngờ thần tốc đánh quân Mãn Thanh.
Như vậy Hoàng Đế Quang Trung trước trận chiến sinh tử chống tàu vẫn không coi thường tập tục ĂN TẾT  cổ truyền của dân tộc Việt Nam .

Đây là một PPS rất dài và lớn (43 MB) , nếu muốn download mời bấm vào link bên dướiTrân trọng,
LNTH