Wednesday, April 2, 2014

PPS LNTH HSV 5 : Bắc thuộc mới- Đại Hoạ Mất NướcDownload PPS "Bc thuc mi - Đi ha mt nước" qua link :
( Kính nhờ tiếp tay phổ biến rộng rãi )


.
Kính thưa quý v trưởng bi,
Kính thưa quý ch, quý anh,
Cùng quý thân hu,

Trong sut chiu dài lch s Vit Nam, t tiên ta thường xuyên phi đi phó vi mưu toan xâm lăng ca tên láng ging khng l phương Bc. Đã 5 ln chúng dùng vũ lc chiếm đóng nước ta, vi tng cng hơn 1000 năm đô h, tìm đ mi cách đ đng hóa dân tc ta. Kết cuc, 5 ln xâm lăng là 5 ln chúng phi ôm đu tháo chy trước lòng yêu nước x thân, tinh thn chiến đu anh hùng, quyết tâm bo v lãnh th ca t tiên ta.
Ngày nay, li mt ln na, cng sn Tàu đang tái din vai trò k cướp. Ln này, bt hnh thay cho dân tc ta, dã tâm ca chúng được s tiếp tay ca chính nhng tên chóp bu cm quyn trong đng cng sn Vit Nam, đng đu là tên ti đ H Chí Minh, rước voi v giày m. T hi hơn na, khi nhng người con ca M Vit Nam bày t lòng yêu nước trước him ha “Bc thuc mi“, li b đàn áp dã man bi chính bàn tay ca bn cm quyn cng sn Vit Nam, trong vai trò tôi t tn ty vi quan thy Trung cng.
Trước tinh thn bt khut truyn thng ca dân tc Vit, chc chn ri đây cũng như 5 ln trước,  bn cướp nước s li thm bi rút v, bn tay sai bán nước cõng rn cn gà nhà, s không còn đt sng, phi đn ti trước toàn dân.
Chúng ta cùng nhau nhìn li k t 30.4.1975 đến nay, 39 năm, dưới s lãnh đo ca nhà cm quyn cng sn, Vit Nam còn li nhng gì và đang đng v trí nào trên thế gii? Chc hn quý v cũng như tôi, đau lòng, căm phn bn cng sn Vit Nam hèn vi gic và ác vi dân. 
Là con dân Vi
t Nam, xin cùng đng lòng, bng mi hình thc đu tranh gii th đng cng sn và nhà cm quyn Vit Nam hin nay, đánh đui Tàu cng, giành li giang sơn cho nòi ging Lc Hng, tái lp tư do,  công bng, bác ái cho t quc và đng bào, đem li hnh phúc, cơm no áo m cho mi người

Xin trân trng gii thiu vi quý trưởng bi, quý ch, quý anh và quý thân hPPS “Bc Thuc Mi - Đi Ha Mt Nước“ nhm mc đích vch trn dã tâm cướp nước và dâng nước ca bè lũ hai đng và chính quyn cng sn Vit Nam và Trung cng.

Lp Xuân 2014

Lê Ngc Tuý Hương