Thursday, June 23, 2011

PPS LNTH: HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG 2011
Kính thưa các trưởng bối,
Thưa các Anh, Chị,
Cùng các bạn,

Từ khi cuộc CM Hoa lài ở Tunesie bùng phát, lôi kéo một chuỗi sụp đỗ của nhiều chế độ độc tài, tôi liên tuởng ngay đến sự sụp đỗ của khối CS Đông Âu: cũng từ những cuộc phản kháng của dân chúng đã đưa đến sự cáo chung của hàng loạt đảng CS và mở một kỷ nguyên mới . Bức tường sắt của Đông Âu đã vén lên, mang lại ánh mặt trời cho người dân nơi ấy.

Trong suy nghĩ đó, tôi đã ươm cho mình một giấc mơ thật đẹp, và hẹn với thân quyến cùng bằng hữu sẽ tái ngộ giữa Sàigòn trong ngày hội của đất nước thóat khỏi gông cùm của bọn cai trị ngu xuẫn, hèn hạ hôm nay. (Tôi không muốn gọi đó là chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa hay chế độ Cộng Sản  vì chính sách  cai trị tại Việt Nam hôm nay không còn một hơi hám nào của Xã Hội Chủ nghĩa, ngay cả ở vào cái giai đọan  gọi là "thời kỳ quá độ của chủ nghĩa Xã Hội " như bọn "dép râu cán búa" oang oang ngày nào..!!)

Tháng 6 này, tuổi trẻ tại VN đã tỏ thái độ. Cho tời hôm nay đã có 3 cuộc biểu tình lớn xảy ra tại Hà Nội và Saigòn, Ôi, Hà Nội, tại chính cái nôi của XHCN, hôm nay đã rợp trời khẩu hiệu chống Tàu Cộng !

Sự óan hận cho bao nhiêu bất công, nghịch lý rồi thì cũng phải tới lúc bộc phát.

Cho dù nhìn dưới một lăng kính nào đi nữa, chúng ta không thể và không nên dập chết trái tim yêu nước của người dân tại quê nhà. Họ đã dám đứng dậy ( xin hãy tạm quên những kẻ trà trộn với mục đích riêng tư) và nói những gì họ nghĩ. Đối với tôi , dù cho là trong đó chỉ có vài phần trăm bé nhỏ thực tâm, cũng là một việc thật mừng và cần khích lệ, tiếp lữa. Họ đã dám chống đối ngay trong lòng địch, còn hơn bao người sống giữa thế giới Tự Do nhưng im lặng đồng lõa cùng tội ác của đám chóp bu cai trị :  trong mọi nơi và thuộc đủ mọi hạng tại VN. Niềm vui sẽ trọn vẹn biết bao khi họ có thể đăt thẳng vấn đề : bọn cầm quyền  Hà Nội và chế độ vô nhân phi lý gian ác tàn bạo hiện nay phải cáo chung. Một chính phủ không quỳ lạy quan thầy Tàu Cộng mới có thể trực diện tranh đấu cho tổ quốc VN : Lịch sử VN đã chứng minh, Hội Nghị Diên Hồng 1284 đã chứng minh .


Chế độ Việt cộng hiện nay tại Việt Nam phải thóai triệt , như thề chúng ta mới có cơ hội thành công trong việc chống lại dã tâm xâm lăng của Trung cộng

Trân trọng mời xem và nghe lại bài hát cũ Hội Nghị Diên Hồng của Nhạc sỹ Lưu Hữu Phươc , sáng tác trong khỏang thời gian 1940 đến 1944, khi ông tham gia phong trào chống Pháp dành tự do Độc Lập cho VN ( lúc đó ông chưa là đảng viên cs) qua một tiếng hát đang sống ngay tại VN : ca sỹ Nguyển Phi Hùng,  kèm theo  các hình ảnh minh họa thu thập từ Internet về từ các cuộc biểu tình chống Trung Cộng và Việt Cộng của người Việt Nam ở khắp mọi nơi.
Tôi dụng ý chọn ca sỹ Nguyễn Phi Hùng là một người ca sỹ trẻ, sanh ra , lớn lên và đang sống tại VN  như lời nhắn nhủ: người Việt Quốc Gia chân chính tại Hải Ngọai luôn quan tâm và đòan kết với người tại quê nhà khi họ thật tâm muốn xóa bỏ chế độ vô nhân gian ác hiện nay để mưu cầu một quốc gia Việt Nam tòan vẹn lãnh thổ, cơm no áo ấm cho tòan dân.

Trân trọng,
LNTH