Wednesday, November 9, 2011

PPS LNTH: HÙNG SỬ VIỆT 1 : Bắc thuộc lần 1,2 và 3 
Kính thưa các vị trưởng bối,

Kính thưa các anh , các chị,

Cùng các bạn,


Trong quá khứ dân tộc ta đã phải chịu đựng hàng ngàn năm dưới ghông xiềng đô hộ của Tàu qua nhiều triều đại. Những áp bức, khổ ải, oan khiên, nhục nhằn và đầy đọa dưới sự lệ thuộc Tàu vẫn không làm hao mòn chí khí oai phong ngất trời của con dân Việt, nam nữ, già trẻ, đều tận lực đồng lòng hô hào khởi nghĩa dành độc lập, cứu giang san.


Tài liệu lịch sử cho thấy rõ dã tâm xâm lăng của bọn giặc phương Bắc vẫn luôn luôn manh nha trong huyết quản của chúng. Chúng luôn muốn thôn tính nước ta bằng mọi giá.

Hiện nay Tàu cộng đang từ từ lấn áp chúng ta trên mọi bình diện: đất đai, kinh tế, văn hoá, xã hội. Chúng đang thực hiện chính sách đồng hoá người Việt một cách tinh xảo. Chính đám người lãnh đạo ngu xuẩn của cái gọi là “đảng cộng sản Việt Nam” miệng thì nói “cứu nước, thống nhất Nam Bắc, đẩy mạnh nước nhà đến vinh quang” nhưng thực tế đã hèn hạ nối cánh tay dài cho lũ giặc ngoại xâm, cam tâm dâng hiến giang san gấm vóc cho Tàu cộng phương Bắc.

Quê hương sắp rơi hay nói đúng hơn, đang lặng lẽ đi dần vào thời kỳ Bắc thuộc mới.


Lịch sử của Lý Phật Tử, của Lê Chiêu Thống đang tái diển.

Chúng ta làm ngơ cho đành sao?


Hãy noi gương Trưng Triệu, hãy theo chân Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, hãy cất cao tiếng nói Lý Thường Kiệt, hãy kiêu hùng theo cái dũng của Trần Bình Trọng trong tay giặc….

Mời bạn cùng tôi ôn lại những trang sử oanh liệt ngày xưa, những trang sử viết bằng giòng máu oai hùng trong việc dựng nước và giữ nước của tiền nhân. Chúng ta quyết hâm sôi bầu nhiệt huyết … thà chết quyết bảo vệ quê hương.


Xin trân trọng giới thiệu loạt slideshow Hùng sử Việt gồm 4 PPS trình bày như sau:

PPS 1 : Thời kỳ bắc thuộc thứ nhất, thứ hai và thứ ba

PPS 2 : Thời kỳ bắc thuộc thứ tư

PPS 3: Thời kỳ bắc thuộc thứ năm

PPS 4: Viễn ảnh của thời kỳ bắc thuộc mới : đảng cộng sản Việt Nam hèn hạ dâng nước cho Trung cộng, tiến trình xâm lăng “êm ái” của Trung cộng và các cuộc phản đối của dân Việt tại Việt Nam và Hải Ngoại.

Trân trọng
LNTH