Monday, April 9, 2012

PPS LNTH: Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, Tranh Lê Khánh Thọ, Thơ Huy Văn
Ba mươi bảy năm trôi qua, kể từ ngày 30.4.1975, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, hình ảnh Người Lính Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ phai nhạt trong lòng người dân Việt Nam yêu chuộng chủ nghĩa Quốc Gia, Tự  Do.
Từ giây phút xếp bút nghiên theo tiếng gọi non sông, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa dầm mưa dãi nắng, bất chấp gian nguy, xông pha dưới lằn tên mũi đạn, một lòng bảo vệ tổ quốc; cho đến khi sa cơ vào tay giặc vẫn một lòng son sắt giữ vẹn tiết tháo kẻ làm trai, tất cả được ghi lại qua nét cọ tài hoa của một người con của lính, kèm theo những câu thơ  khi oai dũng lúc ngậm ngùi, khi tức tưởi lúc căm hờn của một người lính Biệt Động Quân.
Xin cám ơn Họa sĩ Lê Khánh Thọ (Pháp) và Thi sĩ Huy Văn (Hoa Kỳ) đã cho tôi cái hân hạnh xử dụng các tác phẩm tâm huyết của quý vị để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân người lính chiến Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tháng tư Quốc Hận: mùa tang của đất nước.

Quốc hận 30.4.2012
LNTH