Thursday, December 22, 2011

PPS LNTH: Câu chuyện Giáo Xứ THÁI HÀ Phần 2: Diễn biến trong năm 2011
Trong không khí thiêng liêng của mùa Giáng Sinh, xin tất cả chúng ta, bất kể  tín ngưỡng nào và ngay cả không tín ngưỡng, hãy dành một chút thời gian ngắn ngủi trong cuộc sống đa đoan hằng ngày, hướng về Việt Nam, cầu nguyện cho quê hương và đồng bào mau thoát khỏi tai ách cộng sản, sớm an vui, lạc nghiệp trong cảnh thái bình, tự do và hùng mạnh.


Câu chuyện Thái Hà là một trong hàng triệu những chuyện bất công, vô nhân của chính quyền cộng sản Việt Nam đã, đang và sẽ luôn luôn vùi dập đồng bào chúng ta, ngày nào chúng còn tồn tại. Tại Giáo Xứ Thái Hà sự tranh đấu hiện vẫn còn đang tiếp diễn bởi lẽ công lý và sự thật không  được nhà cầm quyền cộng sản tôn trọng.


Xin hãy tiếp tục hiệp thông và cầu nguyện cho Thái Hà, cho ánh sáng đuổi xô đi đêm tối đang bao trùm lên khắp mọi miền đất nước, lên tất cả mọi Tôn Giáo,  lên hàng triệu dân lành đang rên xiết dưới ách cai trị vô nhân của cộng sản Việt Nam và trong nay mai có thể sẽ là Tàu cộng.Kính mời theo dõi tiếp "Câu chuyện Thái Hà 2", diễn biến trong  năm 2011,  tường thuật đến ngày 18.12.2011 và giúp tay phổ biến để vạch rõ bộ mặt vô nhân của chính quyền cộng sản Việt Nam.


Trân trọng,

Chúa Nhật IV  Mùa Vọng 2011
LNTH