Tuesday, December 6, 2011

PPS LNTH: Câu chuyện Giáo Xứ Thái Hà, Phần 1: Diễn biến trong năm 2008


Kính thưa các vị trưởng bối,
Thưa các anh , các chị,
Cùng các bạn,


Nhân Quyền, Tự Do, Bình Đẳng, Công Lý là những điều không tưởng dưới chế độ Cộng Sản.

Hơn 30 năm từ khi miền Nam lọt vào tay cộng sản Hà Nội, sự chống đối từ ngấm ngầm, lén lút và đơn lẽ, đến nay đã bùng phát công khai và mang tầm vóc lớn rộng. Điều đáng nói là sự việc này được phát xuất rất nhiều từ "cái nôi của Xã Hội Chủ Nghĩa" miền Bắc. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng, chế độ cộng sản và nhà cầm quyền Hà Nội đã không còn chỗ đứng ngay tại mãnh đất khai sinh của mình, thì có cớ gì có thể tồn tại để đày đọa tiếp dân tộc Việt Nam trong thời đại hiện tại này ?

Xin hãy tiếp lửa cho tất cả những cuộc tranh đấu nhằm giải thể đảng cộng sản VN. Chỉ có con đường này, chúng ta mới có hy vọng giải quyết tiếp chuyện Tàu cộng đang "nhẹ nhàng đi từng bước chân thầm lặng" tóm lấy quê hương ta.

Tại quê nhà,  bên cạnh sự ưu đãi của chế độ cộng sản vô nhân đối với một thiểu số thuộc giai cấp lãnh đạo với đời sống xa hoa, phù phiếm, thì chỉ là đầy dẫy những oan khiên, bất công, bạo lực đàn áp đè nặng lên toàn dân Việt Nam đang sống nơi đó.


Ngọn lửa của Giáo Xứ Thái Hà  hiện đang bùng cháy mãnh liệt tại Việt Nam, đang hợp cùng nhiều ngọn lữa  khác xuất xứ từ mọi nơi hầu đốt tan  sự áp bức của  chế độ cộng sản vô nhân độc tài tại Việt Nam hiện đang đè nặng  lên mọi tầng lớp dân tộc, mọi tôn giáo.

Xin thân kính mời theo dõi PPS Câu chuyện Giáo Xứ Thái Hà, phần 1 : Diễn biến trong năm 2008
Xin hãy cùng tôi tiếp lữa cho giáo xứ Thái Hà, củng như bao nhiêu ngọn lửa khác đã, đang và sẽ bùng cháy.
Xin đừng quay lưng, im lặng, bỏ mặc những đau thương của dân tộc khắp nơi tại Việt Nam.
Xin hãy tiếp tay phổ biến khắp mọi nơi để thức tỉnh những người Việt Nam còn đang say ngủ.

Trân trọng,
LNTH