Wednesday, November 24, 2010

THƠ LNTH : Khởi điểm


 
  
KHỞI ĐIỂM

Hơn nửa kiếp người sống đời viễn xứ
Ngày lại ngày vẫn tự hỏi lòng mình
Đã làm được những gì cho dân tộc?
Hay chỉ biết thở dài mặc đời trôi…


Trước mắt tôi, ơi nỗi sầu vô tận
Từng cọng tóc rơi, biết sắp xa đời
Còn chần chờ chi, trước khi quá muộn
Can đảm lên góp trọn nắm hơi tàn

Đêm nay buồn tôi viết bài thơ nhỏ
Gửi cho người, trao trọn cả tâm tư
Tỉnh dậy đi ,làm đứa con mẹ Việt
Nói tiếng lòng của một kẻ yêu quê

Hãy dang tay, cùng tôi dựng khởi điểm
Ta chung nhau đi tạo lại niềm tin
Đừng để âu lo trôi theo ngày tháng
Và  suốt đời mang thân phận lưu vong

Nếu bạn và tôi chúng ta chung sức,
Có sá gì những khốn khó nguy nan
Khi chúng ta không cùng lòng cùng chí
Bạn  tôi ơi … ta sẽ lạc lối về.

Tübingen 27 tháng 4 năm 2009
LNTH